back to homepage
əsas səhifəyə qayıtmaq
back to homepage
əsas səhifəyə qayıtmaq

Plenar sessiya

RƏQƏMSAL ERADA RİSKLƏRİN İDARƏ OLUNMASI PERSPEKTİVLƏRİ

Rəqəmsallaşma media, nəqliyyat və satış kimi sahələrdə bir çox dəyişikliklərə səbəb olmuşdur və indi isə maliyyə təşkilatlarının inkişafına təsir edir. Amma maliyyə təşkilatlarında risklər çox olduğu üçün rəqəmsallaşma zamanı xüsusi imkanlar və problemlər ortaya çıxır.

Bu plenar sessiya maliyyə sektorunda uğurlu təşkilatların fəaliyyətindən praktiki nümunələr və məlumatlar verəcək və dəyişikliklər edərək inkişaf etmək üçün sizə kömək edəcəkdir.

 

DAYANIQLI İNKİŞAF ÜÇÜN PARTNYORLUQ

Qlobal Məqsədlər kimi tanınan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM) yoxsulluğu aradan qaldırmaq, planetimizi qorumaq, sülh və inkişafı təmin etmək üçün fəaliyyətə universal çağIrışlardır.

Bu plenar sessiyada aşağı gəlirli insanların maliyyə ehtiyacları qarşılamaq, genişmiqyaslı dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün maliyyə təşkilatları ilə dövlət orqanları, siyasətçilər, investorlar, beynəlxalq inkişaf təşkilatları, qeyri-hökümət təşkilatları (QHT), cəmiyyətlər, kiçik və orta bizneslər (KOB), böyük şirkətlər, fintech-lər və digər maraqlı tərəflər arasında partnyorluq imkanları müzakirə olunacaqdır.

 

© 2019 Azərbaycan Mikromaliyyə Assosasiyası

+994 12 437 16 45
+994 50 208 40 79